Daily Archives: 23/01/2014

Kelulusan PBT Pelan Kawasan Liputan dan Kedudukan Pondok Pengawal Skim Komuniti Berpagar & Berpengawal Untuk Persatuan Penduduk Fasa 8A

Menurut surat tawaran permohonan Skim Komuniti Berpagar dan Berpengawal dikeluarkan oleh Jabatan Perancangan kepada kami pada 20 Ogos 2013 (MPSepang (PB) 100-15/14 (3))

paragraph 4 (d)

Megemukakan salinan….Pelan Skim Komuniti Berpagar dan Berpengawal dan Pelan Reka Bentuk Bangunan Pondok Pengawal…

(Disediakan di dalam satu pelan serta dinyatakan dengan jelas kawasan liputan dan kedudukan cadangan pembinaan pondok pengawal serta disahkan dan ditandatangai oleh Pemilik (Pengerusi Persatuan Penduduk) dan Arkitek/Jurutera di setiap pelan.

plan1reduce

Kawasan liputan Skim Komuniti Berpagar & Berpengawal Fasa 8A dilengkapi dengan tanda tangan Pengerusi Persatuan Penduduk, Arkitek dan kelulusan dari Pengarah Jabatan Bangunan MPSepang pada 13/6/2012

Pelan Skim Komuniti Berpagar & Berpengawal oleh Persatuan Penduduk Fasa 8A telah diluluskan oleh Pihak majlis jauh lebih awal daripada syarat yang dikenalkan oleh Jabatan Perancangan di surat kelulusan Borang C (1) pada 4/9/2013.